Kinderen

Kinderen, klein of groot, hebben hun eigen binnenwereld. Hierin zijn ze, wie ze echt zijn, maar hierin slaan ze ook op wat er minder goed gaat. Dit uitleggen is moeilijk, soms omdat ze te klein zijn, soms omdat woorden hiervoor vinden lastig is. Vaak uiten kinderen dit in hun gedrag. Om er toch achter te komen wat er speelt, ga ik met een kind in de energie in gesprek. In dit gesprek gaan we samen naar knelpunten toe. Het kind zal mij aangeven wat er op dit moment speelt, en zal ook vanuit zichzelf hier de oplossingen voor geven. Oplossingen die soms in het gesprek al uitgewerkt worden, of er worden in de afstemmingen handreikingen gegeven. Met deze handreikingen kan er na het afstemmen in de omgeving van het kind gewerkt worden.